2014 m. gegužės 2 d., penktadienis

Alyvų svaiguly...

Alyvomis pakvimpa rytas...
ir tas svaigumas neša taip toli...
Jaunyste mano... dabarties laukime...
na nenuvilki tu manęs...
Na užauginki man sparnus svajonių
ir neški mano viltį vis tolyn...
giliai širdy aš sau kartoju....
pakilsiu aš ir kilsiu vis aukštyn... 


Štai toks mano ryto preliudas.